Höstens händelsekalender

17.11
Ikea i Reso
Carita tar emot anmälningar på  tel.nr 050-3228716

5.12 kl 18:00
Julbuffé på restaurang PortSide
Buss från Kimito. Ann tar emot anmälningar fr.o.m. 1.11, telnr. 040-7397883, 83 st ryms med.

9-10.12.18
JulTallinn resa
Anm. samt info , Ann tel.nr 040-7397883. Resans pris är 155 €/person, start fr Dalsbruk kl 06:30, vi reser med Viking Express och är framme i Tallinn 13:00, om någon vill äta jullunch tillkommer 22 €.Tillbaka åker vi med M/S Finlandia och då äter vi julbuffé i 1:a dukningen. Sista anmälningsdagen är 08.11.2018

Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf
http://www.ehf-dragsfjard.fi/
http://www.facebook.com/egnahemsforeningen.dragsfjard/