Egnahemsföreningen i Dragsfjärd rf.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Året 2017 har varit fullt av utmaningar och händelser i föreningslivet. Den 31.12.17 var 575 hushåll medlemmar i Finlands Egnahemsförbund (en höjning med 27 hushåll ) och lokala hade 30 hushåll som medlemmar. Styrelsen har varit sammankallad till 9 möten, under dessa möten har behandlats 88 paragrafer.

I slutet av januari sände vi igen ut det viktiga informationsbladet till medlemmarna, vårt varma tack till Aktia bank som sponsrade postningen samt till de som var med på posttalkoarbetet!

En uppvaktning i år, Peter Nabb, vi gratulerar. Två med varmt deltagande kondoleanser har vi fört, Greta Johansson och Jörgen Liljeqvist.
Vårt vårmöte den 23.03.17 på hotell Strand fyllde upp lokalen, där träffades 63 medlemmar, föreläsare detta år var bankchef Christer Nyback Aktia bank.
Vårt höstmöte på hotell Strand fyllde igen upp lokalen, där träffades 64 medlemmar, denna gång var föreläsaren special fysioterapeut Gunnevi Vesterlund från Team Rehab Center.

I år igen var föreningen och jobbade vid LokalTapiolas skumsläckargranskningsdagen, tack till talkojobbarna!

Vårt program i år :
23.03.17       Vårmöte på hotell Strand Aktia Bank
20.05.17       Gullö fullbokad
04-06.08.17 Saarenmaa fullbokad
19.10.17       Höstmöte hotell Strand, Team Rehab Center
11.11.17       Ikea Reso, bussen full
05.12.17       Julbuffé på restaurang Portside, fullbokad

Tre nya samarbetspartner har föreningen gjort avtal med i år, HannoliFoto, firma Daniel Lindroos samt Roys Plåtservice.
Vi har även fått en ny jättefin hemsida, jobbet har gjorts av Firma Andreas Nyman, Peter Nabb samt Roger Forss. Adressen är www.ehf-dragsfjard.fi .

Byte av bank blev aktuellt detta år, föreningens konto finns numera i Aktia bank.

I år har föreningen delat ut 2 st stipendier á 30 e, en till Dalsbruks lågstadieskola samt en till Taalintehtaan ala aste, kriteriet var elev som fått jobba hårt för sina vitsord. Vi har även gjort en donation till Johan Jussi Lindbergs insamling ”Barn i kommunal dagvård”

Föreningen har deltagit i Dalsbruks byalags ”Öppna byar” säsongstart 10 juni, KBBR marknad 17 juni i Dragsfjärd samt på September Open 9 september, vi jobbade bra och dessutom var det roligt att nå mänskor.

Föreningens styrelse gjorde beslut på att försöka dra igång Talkkari projektet på hösten, men då året var slut hade vi inte hittat lämplig sökande, verkar var otroligt svårt att hitta någon på Kimitoön.

Uthyrningen för maskiner och redskap inbringade i år hela 63 euro. Inget att hurra för, men redskapen finns till vars och ens förfogande. Ny införskaffning för i år är högtryckstvätt.

På styrelsens vägnar, enligt uppdrag
Ann Laurén