Styrelsen 2018
Ordförande        Peter Nabb
Viceordförande Niilo Lundell
Sekreterare        Ann Laurén

Övriga styrelsemedlemmar
Carita Lindroos
Jurita Hovi
Karita Funck
Pekka Laurén

Suppleanter i styrelsen
Birger Ekman
Roger Forss

Kassör
Karita Funck

Verksamhetsgranskare
Lars Dunder
Stig Karlsson

Festkommitté
Karita Funck
Ann Laurén
Jurita Hovi
Niilo Lundell

Representanter i Andelslaget Folkets Hus rf.
Styrelsen

Sponsoranskaffning
Styrelsen

Uthyrning
Pekka Laurén

Informatör
Peter Nabb

Värdinna
Jurita Hovi

Researrangemang
Ann Laurén
Karita Funck
Jurita Hovi

Info/annonsering
Ann Laurén
Peter Nabb

Medlemskampanj / medlemsregistrering
Carita Lindroos
Ann Laurén

Hemsideansvarig
Peter Nabb
Ann Laurén